Leveluk Super 501

Leveluk Super 501

by Admins

Thông số kỹ thuật:

 • 5 và 7 bảng điện cực chia thành 2 phần riêng biệt giúp máy có hiệu suất cao.
 • 3 vòi nước giúp máy sản xuất nước nhiều hơn.
 • Giá trị ORP dao động trong phạm vị +1130 mV và -800mV.
 • Màn hình tinh thể lỏng hiển thị trạng thái.
 • Phát âm bằng giọng nói
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Sản xuất các loại nước:

 • Strong Kangen Water (11.0 pH)
 • Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
 • Clean Water (7.0 pH)
 • Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
 • Strong Acidic water (2.5 ph)

Máy phù hợp khi sử dụng trong nhà hàng, bệnh viện, công ty công nghiệp thực phẩm quy mô nhỏ.