Leveluk SD 501 Platinum

Leveluk SD 501 Platinum

by Admins

Thông số kỹ thuật:

 • 7 bảng điện cực.
 • Giá trị ORP dao động trong phạm vị +1130 mV và -800mV.
 • Màn hình tinh thể lỏng hiển thị trạng thái.
 • Phát âm bằng giọng nói
 • 5 ngôn ngữ:
   • Tiếng Anh
   • Tiếng Đức
   • Tiếng Pháp
   • Tiếng Ý
   • Tiếng Tây Ban Nha

Sản xuất 5 loại nước:

 • Kangen Water
 • Clean Water
 • Acidic (beauty) water
 • Strong Kangen water
 • Strong Acidic water

Dòng máy được sử dụng tại 82 quốc gia do máy hỗ trợ đa ngôn ngữ.