Leveluk JR II

Leveluk JR II

by Admins

Thông số kỹ thuật:

  • 3 bảng điện cực.
  • Giá trị ORP dao động trong phạm vị +1130 mV và -800mV.
  • Màn hình tinh thể lỏng hiển thị trạng thái.
  • Phát âm bằng giọng nói
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Sản xuất 3 loại nước:

  • Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
  • Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
  • Strong Acidic water (2.5 ph)